Toeslagen

Als particulier kunt u recht hebben op vier verschillende toeslagen, te weten:

  • Zorgtoeslag
  • Huurtoeslag
  • Kindgebonden budget
  • Kinderopvangtoeslag

De toeslagen zijn afhankelijk van uw (gezamenlijke) inkomen en worden uitbetaald als een voorschot. Hoe hoger uw inkomen, des te lager is de toeslag en uiteindelijk ontvangt u geen toeslag meer. De kinderopvangtoeslag is eveneens afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. Echter, in tegenstelling tot de andere toeslagen, ontvangt u bij een hoog inkomen altijd een minimumpercentage aan kinderopvang­toeslag.

Alle toeslagen dient u op tijd aan te vragen. De zorgtoeslag, huurtoeslag en het kindgebonden budget moet u aanvragen uiterlijk vóór 1 september van het jaar dat volgt op het jaar waarin het recht ontstaat. De kinderopvangtoeslag moet u aanvragen binnen 3 maanden na de maand waarin uw kind voor de eerste maal naar de kinderopvang gaat. Als u al een andere toeslag ontvangt dan krijgt u vanzelf bericht van de Belastingdienst over het kindgebonden budget. In andere gevallen moet u deze laatste toeslag zelf aanvragen.

Het aanvragen, wijzigen en stopzetten van toeslagen verricht ik op uw verzoek en in overleg met u. Door bij de aanvraag in voldoende mate rekening te houden met het te verwachten belastbaar inkomen, wordt voorkomen dat u achteraf toeslagbedragen moet terugbetalen van de reeds ontvangen voorschotbedragen.

Voor veel mensen is het niet duidelijk wanneer zij recht hebben op huur- of zorgtoeslag, danwel kindgebonden budget. Na het berekenen van uw belastingaangifte controleer ik of u recht heeft op één van de toeslagen. Indien dat recht bestaat dan neem ik contact met u op om de aanvraag voor de toeslag in te dienen.

In combinatie met het indienen van uw belastingaangifte IB/PVV bereken ik geen extra kosten voor het  wijzigen van de reeds lopende toeslagen.

Taksplan Administratie Dienstverlening | Johanna Westerdijk erf 4 | 1705 NK Heerhugowaard | 072 - 57 223 32 | K.v.K. nr. 51725371 | info@taksplan.nl

Copyright - Taksplan Administratie Dienstverlening Heerhugowaard