Belastingen

Particulieren

Veel belastingplichtigen moeten ieder jaar als particulier aangifte doen. Dat kan met de vooringevulde aangifte, waarin alleen de gegevens staan die bij de Belastingdienst bekend zijn. Met de gegevens die niet bekend zijn bij de Belastingdienst is fiscaal voordeel te behalen. Vanuit de overheid veranderen de belastingregels in hoog tempo. Als particulier laat u kansen liggen en benut u niet alle fiscale voordelen.

Bent u één van de mensen die geen aangiftebrief ontvangt, waardoor u niet verplicht bent om aangifte te doen? Zoals bijvoor­beeld de belastingplichtigen zonder eigen woning, de jongeren met een (kleine) baan of de ouderen die niet meer zelfstandig wonen. U laat misschien het bedrag van een eventuele belastingteruggave of heffingskorting bij de Belasting­dienst liggen en u bent op die manier een sponsor van de overheid.

Ziet u op tegen de jaarlijks terugkerende en tijdrovende activiteit van uw belastingaangifte? Wilt u meer zekerheid over uw fiscale aftrekposten en toeslagen? Heeft u vanwege nieuwe belastingregels of gewijzigde persoonlijke omstandigheden behoefte aan gedegen advies en overleg? Informeer naar de mogelijkheden bij Taksplan Administratieve Dienstverlening!

Ondernemingen

Iedere ondernemer komt in aanraking met belastingen. De bijbehorende aangiftes moeten op tijd, correct en digitaal ingevuld en aangeleverd zijn. Als ondernemer heeft u al heel snel te maken met de kwartaalaangiftes voor de omzetbelasting. Indien u door de Belastingdienst wordt aangemerkt als ondernemer voor de inkomstenbelasting moet u tevens ieder jaar een winstaangifte indienen met daarin opgenomen de resultatenrekening en de balans van uw bedrijf. Aangezien u zich liever bezig houdt met ondernemen in plaats van met belastingwetgeving verzorg ik graag uw belastingaangifte.

Naast het hanteren van de wetgeving op het gebied van inkomsten-, vennootschaps-, dividend en omzet­belasting, loonheffingen of inkomens afhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet is het voor een (startende) onder­nemer ondoenlijk om kennis te hebben van begrippen als:

 • Urencriterium
 • Startersaftrek (bij arbeidsongeschiktheid)
 • Ondernemersaftrek (zelfstandigenaftrek)
 • Kleine ondernemersregeling
 • Winstvrijstelling
 • Meewerkaftrek
 • Willekeurige afschrijving
 • Investeringsaftrekken, zoals
  • Kleinschaligheids investeringsaftrek
  • Milieu-investeringsaftrek
  • Energie-investeringsaftrek
  • Stakingsaftrek, etc.

Voor de startende ondernemer is de uitdaging bij het opzetten van een onderneming extra groot. Hij of zij heeft, naast de financiële administratie en de belastingen van zijn onderneming, te maken met het schrijven van een ondernemers­plan, het afsluiten van verze­ke­ringen, de acquisitie, het doen van investeringen, de keuze van de onder­nemings­­vorm en nog vele andere zaken. Des te meer een reden om de hulp in te schakelen van Taksplan Administratieve Dienstverlening!

Taksplan Administratie Dienstverlening | Johanna Westerdijk erf 4 | 1705 NK Heerhugowaard | 072 - 57 223 32 | K.v.K. nr. 51725371 | info@taksplan.nl

Copyright - Taksplan Administratie Dienstverlening Heerhugowaard